Thayer Academy

Thayer Academy

Wednesday, January 1, 2020
Thursday, January 2, 2020
Friday, January 3, 2020
TimeEventDetails
TBDBasketball: Girls Varsity Tournament

vs. Marianapolis Preparatory
 @  Marianapolis Preparatory location
TBDIce Hockey - Keller Division: Boys Varsity Tournament

vs. Governor's Academy
 @  Governor's Academy location
Saturday, January 4, 2020
TimeEventDetails
TBDBasketball: Girls Varsity Tournament

vs. Bradford Christian Academy
 @  Bradford Christian Academy location
TBDBasketball: Boys Varsity Tournament

vs. Vermont Academy
TBDIce Hockey - Keller Division: Boys Varsity Tournament

vs. Dexter Southfield
 @  Dexter Southfield location
TBDIce Hockey - Keller Division: Boys Varsity Tournament

vs. Stanstead College
 @  Stanstead College location
TBDIce Hockey - Keller Division: Boys Varsity Game

vs. Cushing Academy
Sunday, January 5, 2020
Monday, January 6, 2020
Tuesday, January 7, 2020